Herroepingsrecht

het terugtrekken
U hebt het recht om dit contract binnen een maand te annuleren zonder opgave van redenen.

De opzegtermijn is 1 maand vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u contact met ons op te nemen
Matthias Löchelt Mail Order
Am Hagen 26
59955 Winterberg
Telefoon: +49 (0)2985-3689961
Fax: +49 (0)2985-3689962
E-mail: versandhandel@loechelt.eu
door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract op te zeggen. U kunt het bijgevoegde opnameformulier gebruiken, wat niet verplicht is.

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering
Als je terug te trekken uit dit contract, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten te zetten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere wijze van levering dan die wij aanbieden, goedkoopste Standard hebben gekozen moet onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling totdat we de goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat je terug de goederen hebben gestuurd, indien dit eerder is.

Je moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop zij ons kennis van de annulering van dit contract aan ons of door te geven terug te keren. De deadline wordt gehaald als u de goederen voor de termijn van veertien dagen te sturen. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Je hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen als de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederenbehandeling vast te stellen.

herroeping
U ontvangt het annuleringsformulier per e-mail samen met de verzendbevestiging en een afdruk samen met de levering. U kunt ook het herroepingsformulier hier downloaden als PDF-bestand: www.zoostore.de/widerrufsformular.pdf


Newsletter
Nieuwsbrief
Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting span> b> voor uw volgende aankoop!

* Uitloggen is op elk moment mogelijk